Pinnasetööd

Aluspinna töötlemine

Aluspinna töötlemise viisid valitakse projekteerimise protsessis, kui määratakse ära tööde koosseis ja mahud, tehnoloogiline järjestus ning meetodid (kasutatavad masinad jne).

Edaspidise analüüsimise ning võrdluse käigus täpsustatakse algseid variante ning vajadusel neid ka muudetakse. Selle tulemusel võetaksegi vastu lõplik projektlahendus.

Krundi ümberpaigutamine

Pinnase transportimiseks pikemate vahemaade puhul rakendatakse nn veomeetodit, mille puhul toimub käitlus kaevemasinate (põhiliselt ekskavaatorid) abil, kas siis otse veokitesse või rakendades lintkonveiereid. Kanalite, raudteede ja maanteede, samuti kraavide ja muude kaeviste rajamise korral, kus pinnase ümberpaigutamise vahemaad on väiksemad (150-200 m), on kasutusel nn mitteveomeetod. Selle käigus toimub pinnase kaevamine ning teisaldamine ekskavaatorite abil.

Krundi paigutamine ja tihendamine

Selleks, et valmiks vastupidav ja kindel rajatis on hädatarvilik selle aluspinna tihendamine. Pinna kihtide tasandamine ning tihendamine on vajalik mitmesuguste muldkehade rajamisel, samuti kraavide ja süvendite tagasitäitmisel.

Pinnase tihendamine toimub tavatavaliselt kiht-kihilt kohale toodavast materjalist. Puistematerjal laotatakse horisontaalkihtidena laiali ning tihendatakse. Eristatakse mitut moodust pindade tihendamiseks. Need on rullimine, trampimine ning tihendamine vibraatoriga. Savi- ning saviliivade tihendamiseks kasutatakse pinnaserulle. Sõmerpindade (liiv, kruus ja klibune pinnas) tihendamiseks on soovitav kasutada tampimist ning vibraatoreid.