Kaevetööd

Vundamendialuste süvendite ettevalmistamine

Vundamendi aluse ettevalmistamine hõlmab rea insener-tehnilisi meetmeid, mille eesmärgiks on pinnase ja vundamendi taldmiku täieliku kontakti kindlustamine ning seega aluspinna kandevõime viimine projektis ettenähtud tasemele.

Vundamendi aluspinna ettevalmistustööd jaotuvad järgmisteks etappideks:

  • Süvendi (kraavi) põhja puhastamine;
  • Aluspinna tihendamine ning olenevalt olukorrast ka selle niisutamine või tahendamine.

Krundi ja liiva-kruusa aluspadja ettevalmistamine

Aluspatjade ülesandeks on planeeritava rajatise vundamendi surve jagamine võimalikult suurele pinnale, kuid ka nõrgema aluspinnase asendamine vundamendi jaoks valitud paigas.
Reeglina kasutatakse patjade rajamisel kruusa, killustikku või liiva.

Tööd patjade ehitusel võib jaotada järgmisteks etappideks:

  • Materjalide transport;
  • Materjalide mahalaadimine ja ettevalmistus paigaldamiseks;
  • Tööplatsi tasandamine ja pinnase tihendamine.

Teealuste ettevalmistamine

Maanteede rajamise kvaliteet sõltub rangelt tehnoloogiliste nõuete järgimisest. Tööd teede ehituse ettevalmistamisel jagunevad kaheks etapiks:

  • Esimene etapp: Pinnase koorimine rajatava tee trassil. Kooritakse ja planeeritakse pealmine pinnase kiht spetsiaalse rasketehnika abil. Tööd teeküna (süvend muldkeha ülaosas teekatte ehitamiseks) ehitamisel;
  • Teine etapp: Aluspõhja tihendamine. Tasandatud pinnas tihendatakse vibroteerullide või plaatvibraatorite abil ja seega moodustubki teeküna/muldkeha järgnevate tööde teostamiseks.

Teede ehitamise käigus on väga tähtsaks etapiks tee aluspinna rajamine – tulevase teekatte padja ehitamine.

Tööd teekatte padja ehitamisel jagunevad kahte etappi:

  • Pindamine puhta liivaga, liivakihi tasandamine ning tihendamine teerulliga.
  • Pindamine liiva ja killustiku seguga või puhta killustikuga (sõltuvalt rajatava tee eeldatavast koormusest kasutatakse kas üht või mitut erinevat fraktsiooni) ning selle kiht-kihilt tihendamine teerullidega.