FirmastMeie tegevusvaldkonnaks on insener-tehnilised pinnasetööd, mis hõlmavad teede, kanalite ja kraavide, samuti mitmesuguste platside rajamist. Teostame juba nii olemasolevate hoonete kui ka ehitusjärgus rajatiste ümbruse pinnase tasandamist ning tihendamist. Samuti teeme uusehitiste territooriumide planeerimistöid.

Anname endale selgelt aru, kuivõrd töömahukas ning keeruline on iga ehituse protsess, aga nagu kõigi ettevõtmiste puhul on peamine enesekindel start.

On äärmiselt oluline suhtuda täie vastutustundega pinnasetööde tähtaegadesse ning protsessi läbiviimise täpsusesse. Ülimalt tähtis on, et töö tulemused ei vastaks üksnes Teie ootustele, vaid õigustaksid täiel määral ka tehtud kulutusi.

Viatern OÜ juhtivad töötajad on kõik läbi teinud pika tee ehitusala töölistest kuni spetsialistideni, see aga annab neile tuntava eelise kogu tööprotsessi juhtimisel – pole ju saladuseks, et praktika ongi vilumuste aluseks. Meie ettevõttes on ametis loominguline oma ala asjatundjate kollektiiv, mis võimaldab meil tellimuste täitmist kiiresti ning eeskujuliku kvaliteediga. Meie juhtkond suhtub väga paindlikult ehituslike teenuste hindamisse ning on alati valmis dialoogiks.